Komunikace

Vstupujte do neformální komunikace s kolegy z různých koutů světa pomáhajících profesí.

Details »

Pracovní skupiny

Vytvořte řešitelskou skupinu (nebo vstupte do již exitující) a pracujte společně na Vašem aktuálním tématu.

Details »

Kalendář událostí

Mějte přehled o tom, KDY a CO zajímavého se v našem regionu děje.

Details »

Knihovna odborných textů

Stahujte odborné publikace a materiály ulovené v moři internetu - pro inspiraci a Váš profesní růst.

Details »

Odborný

Diskutují se zde odborná témata.

Jihočeský

Určený pouze pro odborníky našeho regionu.

Bezpečný

Data jsou šifrována, informace vidí pouze určení uživatelé.

Otevřený

Komunikačně a informačně.

Komunikační

Sloužící ke vzájemné interakci.

dashboard

Neformální

Komunikace zde není oficiální.

Informační

Informuje o tom, co se děje, o čem se mluví…

Svobodný

Každý je zde za sebe, ne za organizaci.

Uzavřený

Co do možnosti přístupu členů do Forest-INu.

Virtuální

Umožňuje se spojit s kolegy prostřednictvím PC.

Osamělý strom není les.

Forest-In je webová aplikace určená pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se nějakým způsobem podílejí na péči o ohrožené rodiny a děti - tj. pro sociální pracovníky, psychology, etopedy, soudce, terapeuty, speciální pedagogy apod.

Účelem Forest-Inu je:

usnadnit vzájemnou komunikaci

podnítit (oborovou nebo mezioborovou) spolupráci

a vůbec zpestřit náš profesní život.

Proč Forest?

Proč Forest v názvu? Síť odborných pracovníků můžeme přirovnat k lesu: Každý strom má svůj nezastupitelný smysl, který se (mnoho)násobí v komunikaci a kooperaci s ostatními stromy a vytváří tak vzácný a smysluplný celek - les.

Proč In?

Proč In v názvu? Odkazuje k profesní sociální síti LinkedIn, jejíž jádro tvoří (stejně tak jako ve Forest-Inu) profesní profily lidí různých oborů.

Agora

Ještě jedno přirovnání: Starověká Agora byla místem setkávání, místem, kde si ráno koupíte kávu a večer se cestou z práce zastavíte podiskutovat se sousedy… Byla to taková relaxační zóna… I takovou aspiraci Forest-In má.

Pravidla a podmínky používání Forest-Inu

Pokud používáte služby Forest-Inu (dále také Aplikace), souhlasíte s těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na registrované uživatele Forest-Inu (dále Uživatele). Uživatelem se stáváte ve chvíli, kdy se zaregistrujete a připojíte do Aplikace.Pro registraci a vytvoření Vašeho profilu nám poskytujete některé Vaše osobní údaje (jméno, e-mail, zaměstnání, vzdělání, region…).

Vaše osobní data uchováváme tak dlouho, dokud je váš účet aktivní. Kromě emailové adresy a telefonu jsou tyto údaje pro ostatní registrované uživatele viditelné. Nepřidávejte na svůj profil osobní údaje, které nechcete zveřejnit. Svá osobní data můžete prohlížet nebo smazat. Na vyžádání může být smazán celý Váš účet.

Ač není Vaše emailová adresa viditelná, můžete být skrze ni v rámci Forest-Inu kontaktováni jinými uživateli. Abychom umožnili komunikaci mezi Uživateli, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu a oznámení v Aplikaci (ikonka zvonečku a obálky v horní liště). V "Nastavení" můžete nastavit, jaké druhy zpráv od nás chcete dostávat.

Po registraci Vašeho účtu, kde jste vyplnili odkaz na veřejný zdroj kontaktu na Vás, budete z důvodu ověření totožnosti telefonicky kontaktováni.

Odsouhlasením těchto Pravidel potvrzujete, že jste profesně aktivní v oblasti pomoci dětem nebo rodinám a že budete mít v aplikaci Forest-In jen jeden účet, a to pod vaším skutečným jménem.

Dále souhlasíte, že se pokusíte zvolit bezpečné heslo a budete ho uchovávat v tajnosti. Jste odpovědní za všechno, co se stane prostřednictvím Vašeho účtu, vyjma případu, kdy ho uzavřete nebo nahlásíte jeho zneužití. Souhlasíte, že budete udržovat své osobní údaje aktuální a pravdivé. Souhlasíte, že ke všem informacím a osobním údajům, které poskytnete, můžeme přistupovat, uchovávat je a zpracovávat. Souhlasíte, že poskytnete pouze obsah a informace, které nejsou nezákonné a neporuší ničí práva. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony (např. zákon na ochranu osobních údajů, zákonů na ochranu duševního vlastnictví, zákonů na ochranu před nevyžádanou elektronickou poštou atd.), že budete Vaše údaje udržovat aktuální a že budete používat Služby profesionálním způsobem.

Pro projednávání záležitostí konkrétních klientů v rámci soukromé konverzace či v pracovní skupině si vyžádejte souhlas klienta s předáváním informací.

Souhlasíte tímto s tím, že nebudete ve Forest-Inu vytvářet falešnou identitu, nebudete používat software za účelem získávání dat ze služeb Forest-Inu (dále Služeb) nebo jiného kopírování profilů a jiných dat ze Služeb, nebudete prozrazovat důvěrné informace, nebudete porušovat práva druhých osob k duševnímu vlastnictví (např. kopírovat a šířit příspěvky nebo jiný obsah druhých osob bez jejich svolení), nebudete zveřejňovat cokoli, co obsahuje softwarové viry nebo jiný závadný kód.

Uživatel je oprávněn provést změny ve svém příspěvku či jej odstranit.

Příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy a jejichž obsah tematicky nesouvisí s účelem Aplikace, jsou zakázané.

Neobsahují-li příspěvky zveřejněné Uživateli v Aplikaci pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy či dobré mravy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění příspěvků strpěl, je Provozovatel oprávněn provést v takovém příspěvku úpravy nebo jej smazat.

Uživateli, který porušuje tato Pravidla, a to zejména zveřejňováním nevhodných příspěvků, či opakovanou a rušivou komunikací s jiným uživatelem, který zatěžuje ostatní uživatele spamem, který se chová neslušně, vulgárně či agresivně, který opakovaně a dlouhodobě nereaguje na e-maily jemu odeslané apod., může Provozovatel kdykoli bez náhrady zablokovat jeho uživatelský účet a tím mu zamezit v přístupu do Aplikace.

Provozovatel systému nenese zodpovědnost za obsah, který zveřejní uživatelé Aplikace. Každý Uživatel je zodpovědný za své příspěvky a je povinen se chovat v souladu s dobrými mravy a platnými zákony. Provozovatel neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním aplikace Forest-In ani za škody vzniklé z důvodu jejich nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek www.forest-in.cz.

Pokud používáte naše Služby, souhlasíte s použitím souborů cookie, které nám pomáhají mimo jiné zajistit bezpečnost vašeho účtu.

Provozovatel je oprávněn optimalizovat obsah Aplikace. Promítne-li se taková optimalizace na obsahu těchto Pravidel, budou Pravidla bez zbytečného odkladu aktualizována. Aktualizace Pravidel nabývá vůči Uživateli účinnosti touto změnou.

Kontaktujte nás

Kontaktujte provozovatele a správce stránek na adrese uvedené níže.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
Jiráskovo nábř. 1549/10
370 04 České Budějovice
Mobil: (+420) 776 763 176
Logo
Napište nám e-mail

Najdete nás na sociálních sítích

O projektu

PROJEKT „SÍŤOVÁNÍ ODBORNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH“ Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003844 je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu směřují k zavádění postupů síťování odborníků pracujících v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti v regionu jižních Čech jako nástroje oborové a mezioborové spolupráce.

projekt

Copyright Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. © 2017 - ...